යේසුස්වහන්සේ මේ දොළොස්දෙනා යවමින් ඔවුන්ට මෙසේ අණකළසේක: කෙසේද? 
ඉශ්‍රායෙල් වංශයේ නැතිවූ බැටළුවන්
වෙතට යන්න. 
නුඹලා යමින්-ස්වර්ගරාජ්‍යය ළංවී තිබේය කියා දේශනාකරන්න. රෝගීන් සුවකරන්න, මළවුන් නැගුටුවන්න, කුෂ්ඨ රෝගීන් පවිත්‍රකරන්න, යක්ෂයන් දුරුකරන්න. 

නුඹලා නොමිලයේ ලැබුවහුය, නොමිලයේ දෙන්න.
  

මතෙව්  Matthew 10: 5-8